17 Септември 2009 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2008 година

Сподели

Докладът за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2008 година е съобразен с възложените нормативни правомощия и задължения, както и с приетия от Висшия съдебен съвет на 7 януари 2009 г. обхват и структура.

Докладът разглежда и анализира деността по правоприлагането и постигнатите резултати в противодействието на престъпността.

Докладът за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2008 година е съобразен с възложените нормативни правомощия и задължения, както и с приетия от Висшия съдебен съвет на 7 януари 2009 г. обхват и структура.

Докладът разглежда и анализира деността по правоприлагането и постигнатите резултати в противодействието на престъпността.