3 Август 2017 г.

Доклад на GRECO за изпълнението от България на препоръките от Четвъртия кръг на оценка по темите превенция на корупцията на народните представители, съдии и прокурори, приет по време на 75-ата пленарна сесия в Страсбург, 19-23 юни 2017г.

Сподели

Доклад на GRECO (Група държави срещу корупцията) за изпълнението от България на препоръките от Четвъртия кръг на оценка по темите превенция на корупцията на народните представители, съдии и прокурори, приет по време на 75-ата пленарна сесия в Страсбург, 19-23 юни 2017г.