11 Май 2017 г.

Доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2016 г.

Сподели

Годишен доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2016 г.