6 Февруари 2017 г.

Доклад относно резултатите от проучването и анализа на решенията на ЕСПЧ, с които е установено, че българските власти не са изпълнили задължението си за провеждане на ефективно разследване, както и на делата, по които са постановени, и необходимите...

Сподели