31 Май 2010 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2009 г.

Сподели

Настоящият доклад представя дейността на Прокуратурата по прилагането на закона в наказателноправната сфера, административната и гражданскоправната през 2009 г., като се отчита и работата на органите на разследване.

Изведени са постигнатите общи резултати в противодействието на престъпността. Акцентира се на делата от особен обществен интерес, образувани за престъпления, свързани с организираната престъпност, корупцията, злоупотреби с финансовите интереси на Европейския съюз и други тежки престъпления.

Настоящият доклад представя дейността на Прокуратурата по прилагането на закона в наказателноправната сфера, административната и гражданскоправната през 2009 г., като се отчита и работата на органите на разследване.

Изведени са постигнатите общи резултати в противодействието на престъпността. Акцентира се на делата от особен обществен интерес, образувани за престъпления, свързани с организираната престъпност, корупцията, злоупотреби с финансовите интереси на Европейския съюз и други тежки престъпления.