5 Юли 2013 г.

Криминологично изследване на тема: „Проблеми при прилагането на „ускорени процедури“ в наказателния процес (решаване на делото със споразумение и съкратено съдебно следствие), юни 2012 г.

Сподели

Криминологично изследване на тема: „Проблеми при прилагането на „ускорени процедури“ в наказателния процес (решаване на делото със споразумение и съкратено съдебно следствие), юни 2012 г.