22 Октомври 2014 г.

Криминологично изследване на тема: „Проблеми във взаимодействието и дейността на органите за противодействие и превенция на противообществените прояви и престъпността на малолетните и непълнолетните“

Сподели

Криминологично изследване на тема: „Проблеми във взаимодействието и дейността на органите за противодействие и превенция на противообществените прояви и престъпността на малолетните и непълнолетните“