2 Ноември 2015 г.

Изследване на Прокуратурата на Република България по приложението на чл. 83а – чл. 83е от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) през 2014 г.

Сподели

Изследване на Прокуратурата на Република България по приложението на чл. 83а – чл. 83е от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) през 2014 г.