14 Юли 2016 г.

Изследване на Прокуратурата на Република България на престъплението измама, извършвана по телефона, за периода 2011 – 2015 г.

Сподели

Изследване на Прокуратурата на Република България на престъплението измама, извършвана по телефона, за периода 2011 – 2015 г.