Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Прокуратурата на РБ

Заповед на Главния прокурор на Република България № РД-02-40 от 07.09.2015 г., относно изменение на Вътрешните правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки в ПРБ

Заповед на Главния прокурор на Република България № РД-02-40 от 07.09.2015 г., относно изменение на Вътрешните правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки в ПРБ

Вътрешни правила на ПРБ