20 Октомври 2010 г.

Проект укрепване антикорупционния капацитет на Прокуратурата

Сподели

Прокуратурата на Република България и Асоциация "Прозрачност без граници" представят този филм