Заместник главният прокурор Мария Шишкова: Шестима вече са осъдени за бой над лекари
ш

в. Телеграф

четвъртък, 19 октомври 2017 г. 

Заместник главният прокурор Мария Шишкова: Шестима вече са осъдени за бой над лекари

Прокурорите са на линия денонощно за случаи на насилие 

Тереза ТРЕНЕВА

 

- Прокурор Шишкова, определени ли са вече прокурорите по места, които ще отговарят за случаите, свързани с насилие над лекари и медицински персонал? Колко общо са те и в кои градове?

- В изпълнение на заповедта на главния прокурор Сотир Цацаров от 14 август 2017 г. във всяка от районните и окръжните прокуратури са предприети действия по организиране и провеждане на координационни срещи с ръководителите на лечебните заведения и на районните управления и областните дирекции на МВР в съответния район. Изграден е механизъм за бърза реакция по постъпили сигнали и жалби за прояви на засягане на телесната неприкосновеност и други форми на насилие, като отправени заплахи и закани към медицински специалисти при изпълнение на служебните им задължения. Определени са конкретни прокурори във всяка районна и окръжна прокуратура, които отговарят за взаимодействието между институциите, независимо по кое време на денонощието следва да се реагира на получен сигнал. В по- голямата част от районните прокуратури това са самите административни ръководители. Въз основа на тези срещи е установен механизъм, по който в институциите следва да се осъществи институционалното взаимодействие, така че да се отговори на трайно увеличаващия се брой слу чай на агресия към лица, изпълняващи служебни функции в полза на обще ството, каквито са не само медицинските спе циалисти, но и заетите в образованието. Тези посегателства трябва да намерят адекватна реакция от държавните инсти-туции , заети както с прева тивната дейност, така и с функциите по противодействие и наказване. Заповедта на главния прокурор има за цел създаването на всеобхватен ефективен механизъм за взаимодействие между всички институции, за да може да се постигне и съответният не само поправителен, но и възпиращ ефект върху гражданите. Своевременната адекватна реакция на подобни посегателства трябва да покаже на обществото, че подобни прояви са не просто неприемливи, а са недопустими и трябва да бъдат наказвани своевременно с цялата строгост на закона.

- Колко бързо ще се реагира при такива случаи?

- По всеки сигнал следва да се реагира незабавно. Създаденият механизъм дава възможност за съкращаване на периода между извършването и наказването на виновните, и то с влязла в сила присъда. Забавените разследвания и забавеното наказване не създават необходимите условия за превенция и бъдещо предотвратяване на подобни посегателства. Те въздействат отрицателно върху всички останали членове на обществото. Всъщност с този механизъм се цели да се избегне именно това забавяне. Своевременното наказване на виновните и не-отменността на налагане на предвидените в закона санкции при всяко подобно деяние са най-добрата превенция.

Увеличиха ли се постъпилите дела след създаването на този механизъм?

- Трудно е да се каже, защото това е сравнително кратък период. Ако в рамките на година ние имаме далеч по - малко сигнали за подобни нарушения, това би било успех за всички ангажирани институции. По отношение на престъпленията, които са регистрирани при нас и за които се водят досъдеб-ни производства от началото на 2017 г., те са 13. По тези 13 досъдеб-ни производства има вече 6 осъдени лица. Три от тях са условно осъдени със съответен изпитателен срок. Ако в рамките на изпитателния срок бъде извършено престъпление,извършителят следва да изтърпи както новонало-женото му наказание, така и това, което е било отложено. Такива са и случаите, които са довели до определяне на ефективни наказания „лишаване от свобода" в периода 2014 - 2015 г. До момента има постановени 4 ефективни присъди. Те са на лица, които са имали и други осъждания. Общо образуваните досъдебни производства след промяната в законодателството през 2013 г. по повод на зачестилите случаи на посегателства над медицински специалисти са 60. По тях са осъдени 33 лица. От тях 23-ма на лишаване от свобода, 4-ма ефективно, а 19 условно с изпитателен срок, 4-ма са наказани с про-бация и 4-ма са наказани с глоба.

- Има ли места с по-голяма концентрация на посегателствата над медици?

- За концентрация по отношение на територия на посегателства над медицински специали-^ сти трудно може да се говори. Ако трябва да се правят обобщения, може би от гледна точка на това, че столицата има най-много население, в София са регистрирани

най-много сигнали срещу екипи на Спешна помощ. Агресия се проявява най-често от близките на лицата, които се нуждаят от медицинска помощ. Друг е въпросът дали тази агресия може да бъде оправдана само и единствено с емоционалната загриженост на близките. Това не може да е основание за оправдание. Затова и законът не го възприема като такова. На мен лично ми е трудно да определя конкретно място и не бих си позволила да направя извод, че, да кажем, случаите в София са повече, отколкото в други градове. В района на окръжната прокуратура в Бургас също има достатъчно като брой образувани досъдебни производства с такъв предмет и това е обяснимо с оглед на значителния брой туристи, които посещават курортите ни през активния туристически сезон.

- Имаше един особено брутален случай на побои над лекар. Става въпрос за проф. Стефан Станчев, който беше поръчан от човек, който лежи в затвора. Кога да очакваме внасяне на обвинителен акт срещу поръчителя и извършителите?

- По отношение на случая с професор Станчев се водят активни действия по разследване. Към настоящия момент наблюдаващата прокуратура е Специализираната прокуратура. Повдигнато е обвинение на поръчителя и му е взета мярка за неотклонение „задържане под стража". Установени са и извършителите, които обаче са извън територията на страната. За тях са издадени европейски заповеди за арест. Спрямо тях са повдигнати обвинения задочно. Продължава провеждането на процесуални действия дотолкова, доколкото това е едно от многото деяния, извършени от тази група лица във връзка и с други видове престъпни посегателства. Предполагам, че във възможно кратки срокове предстои приключване на разследването и съответно внасяне на обвинителен акт в съда. Доколкото ми е известно, до 10-15 дни ще бъде внесен обвинителен акт и срещу нападателя на д-р Албена Гагова от АГ „Шейново" Владимир Стоянов.

***

Родена е на 26.2.1970 г.

През 1994 8. завършва висше юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски

От 1996 8. до 2000 8. работи като съдия в Пловдивския районен съд

От 2000 до 2014 г. е съдия в окръжния съд в Пловдив

От октомври 2014 8. е заместник на главния прокурор при ВКП

 


виж още ...