Напрежение в службите за сигурност дни преди изборите
Напрежение в службите за сигурност дни преди изборите

Водещ: За Турция и темите свързани с нея е посветено следващото интервю на главния прокурор Сотир Цацаров, специално за бТВ. Напрежение в службите за сигурност дни преди изборите. Петима за турските граждани, които са със забрана да влизат у нас, заради действия срещу националната ни сигурност. Някои от тях бяха придружени от МВР до границата.

Репортер: Още двама турски граждани са нежелани у нас. В сряда ДАНС ги обяви за заплаха за националната ни сигурност. Един от тях е служител на турска държавна институция. В районите със смесено население е създавал антибългарски нагласи и е извършвал дейности срещу единството на нацията.

Сотир Цацаров: Осъществени са действия, в съответствие с действащия закон, действията са в защита на националната сигурност, категорично в защита, бих казал, че това са повече от правомерни действия на председателя на ДАНС и другото, което трябва да бъде казано е, че не бива в тези действия да се търси конюнктура. Мисля, че все пак позволявам си да го кажа, в тези действия не бива да се търси никакъв опит за влошаване на отношенията с нашите съседи, всеки е заинтересован съседът му да му бъде и приятел, но и дори и между най-добрите съседи съществува една ограда, в конкретния случай тази ограда е от гранични пирамиди.

Репортер: Цялата информация по случая е с гриф „строго секретно“, затова и главният прокурор неразкри повече подробности за изгонените.

Сотир Цацаров: Всяка държава има своето суверенно право да брани своята териториална цялост. Ако определени лица, с оглед предстоящи събития в края на тази седмица, направо казано и изборите в България, а и не само с оглед тях, са активизирали своята дейност и са започнали да осъществяват било проповедническа, било подобна на политическа дейност, която малко или много е насочена срещу идеята за това, че държавата има цялост, която е ненарушима, териториална цялост, очевидно е, че тези лица не могат да бъдат толерирани и подобно поведение не може да бъде толерирано от българските държавни органи.

Репортер: Агитирали са против териториална цялост на страната?

Сотир Цацаров: Може би агитацията е най-мекото понятие, осъществявали са дейност, да го наречем така.

Репортер: С идеята да обособят отделни райони с друг статут, извън държавния?

Сотир Цацаров: Не мога да кажа повече, не защото – защото, а защото информацията, която е предоставена от ДАНС е класифицирана и тя не може да бъде нито преразказана, нито коментирана.

Репортер: Неофициално от ДАНС бТВ научи, че единият от изгонените е имам, командирован у нас от Дианета, турското вероизповедание, действал е в шуменския район и е бил наблюдаван от службите от дълго време.

Сотир Цацаров: Експулсирането не е от конкретен район, лице, което трябва да бъде експулсирано от територията на страната се експулсира по механизма „заповед“ от председателя на ДАНС, тя се изпраща до органите на МВР, Дирекция „Миграция“ и те задържат и съответно съпровождат лицето до границата, на мястото, на което то да бъде задържано, независимо от това къде е то. Мисля, че по отношение на единия гражданин, това е изпълнено рано тази сутрин от органите на МВР.

Репортер: А другият?

Сотир Цацаров: За другия трябва да потърся допълнителна информация, имам предвид, за другия мисля, че той е просто със забрана за влизане, ако той се окаже вън от територията на страната, очевидно е, че няма да бъде допуснат при следващия опит да влезе, но не става дума за лице, което хипотетично е навън и може да осъществи дейност, а за лице, което при честите си или повече от постоянни пребивавания тук очевидно е осъществявало дейност, която не е най-малкото редна или законна.

Репортер: Свързани ли са тези агитации с изборите и тяхната дейност?

Сотир Цацаров: В тези дни, каквото и да се случи пряко, непряко или косвено, ние го свързваме с изборите, свързани са и с изборите, но като цяло са резултат на една дейност, която просто е насочена против националните интереси. Изборите не са конкретния повод за това.

Репортер: По информация на бТВ турският гражданин, който е със забрана да влиза у нас е преподавател. Не е ли тревожно, че поредна серия хора има със забрана за влизат и да остават тук, у нас, това не е ли някакъв тревожен сигнал?

Сотир Цацаров: Тревожно би било, ако това съществува, а държавата нереагира. Мисля, че в конкретния случай държавата показва една адекватна реакция. Пак казвам, аз нямам на външнополитически или други коментари, но смея да кажа нагласи, това не е враждебен акт спрямо Република Турция, но това е акт в защита на националните ни интереси.

Репортер: Държавата ще откаже да екстрадира граничарите, които получиха обвинения за убийството на турски рибар, заяви още главният прокурор.

Сотир Цацаров: Посланието, което трябва да се опитаме да кажем на тези хора, на техните семейства, на техните колеги, които в момента са на работа в момента е, че първо, тези хора са действали абсолютно правомерно, осъществявайки охрана на българската държавна граница и второ, че с оглед действащото законодателство няма правна възможност те да бъдат екстрадирани.

Репортер: Това решение на българската съдебна система, няма ли да ревизира по един или друг начин инструментите за правна помощ, които ние имаме с Турция, възможно ли е Турция да поиска тези механизми да се преразгледат?

Сотир Цацаров: Това са въпроси на междудържавни отношения, но мисля, че абсолютно същата е позицията и на турската държава, а и не само нейната, по отношение на екстрадирането на свои граждани.

Репортер: Европейската заповед за арест не важи в Турция, а страната ни е подписала европейската конвенция, но е декларирала изрично, че има право и да отказва екстрадиции.

Сотир Цацаров: Искане за екстрадиция няма, не е постъпило, но ако постъпи неговата съдба е предрешена от закона. Държавата стои зад хората, които защитават държавата, тоест че държавата, може да звучи високопарно, но е така, защитава своите защитници.


виж още ...