26 Юни 2020 г.

Росен Тодоров: Бюрото по защита не е НСО - ние пазим заплашени свидетели срещу организираната престъпност

Сподели

26.06.2020 г.

Ана Михова в. "24 часа"

 

Мерките, които прилагаме, се определят от заплахата, а не от това дали опазваме главния прокурор, или свидетел, казва директорът на Бюрото по защита при главния прокурор 

 

Още акценти от интервюто:

В момента се грижим за сигурността на магистрати и свидетели

Има случаи, когато още по време на предварителната защита някои отказват да влязат в програмата

Имало е информация за опасни неформални контакти на наши служители. При подобни данни незабавно вземаме мерки

 

- Г-н Тодоров, тъй като за първи път се появявате публично като директор на Бюрото по защита при главния прокурор, разкажете нещо повече за себе си?

- Завършил съм Военното училище във Велико Търново със специалност “Войсково разузнаване”. Две години служих в парашутния полк в Пловдив като командир на взвод. От 1992 до февруари 2020 г. бях служител на Националната служба за охрана (НСО). Там преминах през всички длъжности от разузнавач до началник на отдел. През 2016 г. с указ на президента бях назначен на длъжност заместник-началник на службата. От февруари съм служител на Бюрото по защита, а от 2 март 2020 г. със заповед на главния прокурор Иван Гешев съм негов директор.

 

- Бюрото за защита не е позната структура. Какво представлява?

- С изменението на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, през 2014 г. отдел “Бюро по защита на застрашени лица” към Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието беше преструктуриран в Бюро по защита като самостоятелна организационна единица при главния прокурор. Добавени бяха и нови функции. 

Целта на закона е да подпомага борбата с тежките умишлени престъпления и с организираната престъпност, като осигурява специална защита на хората, чиито показания, обяснения или информация са от съществено значение за наказателното производство. 

През тези години подходът при предоставяне на защита се промени значително. Целта е да се прилагат най-добрите и съвременни способи за осигуряване на безопасността на защитените лица.

От февруари 2020 г. е добавена и нова функция на бюрото - организира и осъществява охраната на прокурори и следователи.

 

- Каква е разликата в работата в НСО и в Бюрото по защита?

- Ако имате предвид функциите на Бюрото и НСО? Да, има разлика. Основен приоритет при нас е защитата на свидетелите и на магистратите при изпълнение на техните служебни задължения.

Бюрото освен специалната защита и  дейността по охрана на прокурори и следователи осъществява и личната физическа охрана на защитени свидетели при условията на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).То също така довежда принудително лица до органите на съдебната власт, когато това е разпоредено от главния прокурор.

Бюрото има право да охранява и обезпечава провеждането на действия по разследването пак по разпореждане на главния прокурор. Организирането и осъществяването на специална защита е дейност, която се извършва само от служителите на бюрото.

Всичко това изисква различна организация на работа и специфична подготовка на служителите.

По отношение на осъществяването на личната охрана там нещата са сходни и всички се стремят да прилагат добри практики от цял свят.

 

- За сигурността на колко души отговаря бюрото в момента? Ако може да посочите и какви са те - магистрати, свидетели, подсъдими? 

- Законът за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, ясно казва, че бюрото осигурява защита на две категории хора. Първата са защитените свидетели. Това са хората, чиято сигурност - здраве и живот, са заплашени във връзка с наказателно производство. Втората са прокурори и следователи, застрашени при изпълнение на служебните задължения.

 В момента работим и по двете направления, тоест грижим се за сигурността както на магистрати, така и на свидетели.  

 

- Има ли разлика при опазването на един магистрат например и подсъдим или свидетел?

- Да. Има съществена разлика в начина, по който се осигурява безопасността на магистратите и на защитените свидетели. 

  Целта на охраната при прокурорите и следователите е да се гарантира безпрепятственото изпълнение на служебните им задължения и нормален начин на живот.

При защитените свидетели трябва чрез извеждането  от обичайната им среда на живот и дейност да се повиши тяхната безопасност. Разбира се, когато това не е достатъчно, се прилагат и допълнителни мерки за сигурност.

 

- Има ли застрашени хора, които бюрото е настанило извън България и ги охранява в чужбина?

- Имаме такива случаи. Законът предвижда  възможността за преместване в друга държава. Ако анализът на средата за сигурност покаже, че на наша територия не може да се гарантира безопасността на защитеното лице, се прилага и тази мярка. Когато това се реализира, работим в тясно взаимодействие с нашите чуждестранни партньорски служби.

 

- Кои държави са предпочитани за настаняване на  наши защитени свидетели - от Европейския съюз или извън него?

- Работим с партньорски служби от целия свят. Бюрото участва в много международни форуми, свързани със защитата на свидетели, където обменяме опит и осъществяваме контакти с аналогични звена. При избора на мястото за настаняване влияят много фактори. Оценяват се възможностите за интеграция и характерът на лицата, средата, в която ще попаднат, и др. Не на последно място от значение е и желанието за сътрудничество от приемащата страна.

 

- Не стана ясно. Със свидетелите, които са в чужбина, постоянно ли има ваш служител, или той само ги настанява, после се връща и поддържа дистанционен контакт? В чужбина защитените свидетели работят ли и ако да, вие ли им намирате работа? 

- Както вече казах, работим с нашите партньори в държавата, в която настаняваме защитените лица. Дейността по настаняването и осигуряването им се извършва в условията на конспиративност и не мога да дам подробности. В настоящия момент няма служители на бюрото, изпълняващи служебните си задължения в чужбина.

 

- В България има ли защитени свидетели от други страни?

- Към днешна дата няма.

 

- Според закона на вашите служители може да се издават временно нови данни, има ли в момента сред тях такива, които работят със сменени имена?

 - Законът дава възможност за изготвяне на документи с нови основни данни, както на защитените лица, така и на служителите на бюрото. По този начин се повишава сигурността и на двете страни. Служителите ни използват тези документи при строго определен ред и само за служебни нужди.

 

- Имало ли е случай, когато някой е отказвал вашата защита?

- Задължително първо се разясняват условията и редът за включване в програмата и произтичащите от това задължения. Има случаи, когато още по време на предварителната защита някои отказват да влязат в програмата или по-късно я напускат по собствено желание. Това е тяхно право, гарантирано от закона.

 

- Разкажете за случай, при който на вашите служители е било особено трудно. Например защитаваният  не се е съобразявал с препоръките, опитвал е да се измъкне от служителите.

- Не е възможно да се споменават нито имена, нито дори малки детайли от изпълнението на програмата за защита. Нарушаването на мерките за безопасност и пренебрегването на нашите препоръки повишават риска и за защитените, и за служителите на бюрото. За съжаление, се сблъскваме и с такива случаи. Да не забраняваме, че работим и с криминално проявени лица.

 

- Има ли цели семейства, чиято защита е поверена на вашата служба?

-  Много лесно може да се въздейства на даден човек, ако се заплашат най-близките му хора. Затова при определени случаи мерките по специалната защита се прилагат и за цели семейства.

 

- Всеки заплашен свидетел ли може да се обърне към бюрото?

- Основното изискване, за да бъдат приложени мерките от специалната защита спрямо конкретен човек, е показанията, обясненията или информацията, която той дава, или с която разполага, да са от съществено значение за наказателното производство и да съществува заплаха за живота и здравето му. 

В закона има разписана процедура кой може да предложи предоставянето на специална защита и по чие искане става. Една от възможностите е това да е по искане на застрашеното лице. 

 

- Как опазвате застрашени свидетели, които са в затвора?

- Когато има такъв случай, защитените лица се настаняват в друго място за изтърпяване на наказанието. Това става във взаимодействие с Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция за изтърпяване на наказанията. 

 

- Има ли разлика при защитата на главния прокурор Иван Гешев, чиято охрана поехте от края на април, и останалите, за чиято сигурност се грижите?

- Има разлика в обема и обхвата на прилаганите мерки, но те се определят от степента на застрашеност (заплахата), а не от заеманата длъжност или социален статус. Това важи за защитените лица и за охраняваните прокурори и следователи.

 

- Знаем, че Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ) и жандармерията се намират във “Врана”, централата на НСО е близо до бул. “Черни връх”? Къде се помещава бюрото?

- В София. Мисля, че това е достатъчно.

 

- Един ваш служител направи впечатление при задържането на бившия зам.-министър на околната среда Красимир Живков най-вече заради посиненото око. Разкажете за него? Как беше пострадал?

- Въпреки наложените ограничения във връзка с COVID-19 ние се стремим да поддържаме подготовката на служителите на добро ниво. Тренировките се провеждат в условия, близки до реалните, и понякога се случват и такива неща. 

 

- Как се става служител на бюрото?

- Личният състав се попълва от хора, които отговарят на изискванията за свободната длъжност и имат определени умения и опит в различните направления на дейност в бюрото. В повечето случаи това са квалифицирани служители от службите за сигурност и обществен ред. Обявяваме и конкурси. В тях могат да участват всички, които отговарят на изискванията за съответната длъжност. 

 

- Казвате, че вашите служители трябва да притежават специални умения. Конкретизирайте.

- Казах, че трябва да имат умения и опит в определено направление на дейност. Няма нищо специално. Просто добри специалисти, обикновени, нормални хора, дисциплинирани и мотивирани да работят.

 

- В бюрото има ли психолог, който да работи както със служители, така и със защитените свидетели?

- Да. Има звено, което осигурява психологическа помощ и подкрепа на защитените лица и подпомага работата на служителите.

 

- Понякога - не често, разбира се - служители на подобни структури заработват и частно. Как опазвате вашите служители от подобни изкушения?

- Още в процеса на подбор на кадри се извършва проучване за надеждност на кандидатите. Има предвидени процедури за контрол на служителите. Разбира се, няма стопроцентова гаранция за възможни отклонения, но при такива случаи няма да се допускат компромиси. Контролът е над всичко. Изключения не се правят за никого.

 

- Досега случвало ли се е за служител на бюрото да има данни за опасни неформални контакти?

 - Има такива, но сама разбирате, че информацията за подобни контакти в повечето случаи е класифицирана. При наличие на данни за подобно нещо се вземат незабавни мерки.