Специализирана операция по противодействие на битовата престъпност на територията на село Търнак е проведена под наблюдението на Окръжна прокуратура – Враца
още от ...