Районна прокуратура–Павликени привлече обвиняем за нарушаване на извънредните мерки. Десетте ДП, образувани от прокуратурата са взети на специален надзор от Апелативна прокуратура – Велико Търново
още от ...