Великотърновски прокурор се срещна с второкласници от ОУ „Д. Благоев“, запозна ги с професията на обвинител и какво е престъпление
jh

       Цонко Кръстев, младши прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново посети ученици от втори клас в ОС „Д. Благоев“, като срещата се проведе по покана на класния ръководител. Прокурор Кръстев представи на малките ученици прокурорската професия - какво работи прокурора и

кога да се обръщаме за помощ към него. Чрез познати на децата анимационни герои, им разказа какво е престъпление, разясни модели на противоправно поведение, опасни игри и неприятности, които може да последват от тях. Учениците зададоха много въпроси, които ги вълнуват и с нескрито любопитство разгледаха прокурорската тога. Впечатлени от срещата, второкласниците пожелаха да посетят Съдебната палата по време на провеждане на информационна кампания „Отвори врати“.

        Разговорът беше онагледен с презентация, адаптирана за възрастовата група и разработена за целите на превенцията от Апелативна прокуратура – Велико Търново.


виж още ...