Управител на дружество е осъден за престъпление против паричната и кредитна система след споразумение с Окръжна прокуратура – Велико Търново
tg

Управител на дружество е осъден за престъпление против паричната и кредитна система след споразумение с Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново.

Съдът одобри постигнато с прокуратурата споразумение с което Стела А. се признава за виновна за това, че на  29.03.2013 г. в гр. Велико Търново, като управител и представляващ юридическото лице „Еко - ват 05" ЕООД, гр. Добрич, представила пред Регионална разплащателна агенция /РРА/ Велико Търново при Държавен Фонд „Земеделие" неверни сведения в заявка за окончателно плащане от 29.03.2013г. по Мярка 312 - „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по договор №07/312/00741/15.04.2011г.,  като към заявка за плащане от 29.03.2013г. приложила документи с неверни сведения - констативен акт от 31.10.2011 г. за установяване годността за приемане на строежа за къща за гости № 1 и  къща за гости № 3 по плана на гр. Плачковци,  общ. Трявна, и в които било посочено, че строител на горепосочените къщи е „Екострой Трявна" ООД, за да получи „Еко - ват 05" ЕООД  сумата от 142 687, 44 лв. - средства от фондове принадлежащи на Европейския съюз- Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Престъпление по чл. 248а  от НК. Деянието е извършено умишлено, при форма на вината пряк умисъл.

На  управителката на дружество е наложено наказание  седем месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 66 от НК е отложено с изпитателен срок от три години.

Споразумението има последици на влязла в сила присъда.


виж още ...