СТАНОВИЩЕ на прокурори, следователи и служители при Окръжна прокуратура – Добрич
hy

     ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

        Окръжна прокуратура ГРАД ДОБРИЧ

                                                       

 

                                                                                                             ДО

                                                                                                            ПЛЕНУМА НА

                                                                                                            ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

 

на прокурори, следователи и служители

при Окръжна прокуратура – Добрич

 

основание: чл.194а, ал.7 от Закона за съдебната власт

 

относно: подкрепа кандидатурата на г-н Иван Гешев за главен прокурор

 на Република България

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На 24 октомври 2019 г. ви предстои да вземете важно решение – да изберете главен прокурор на Република България.

На 22 юли 2019 г. Прокурорската колегия на ВСС издигна кандидатурата на г-н Иван Гешев – един от заместниците на главния прокурор на Република България.

Ние, прокурорите, следователите и служителите при Окръжна прокуратура – Добрич, и районните прокуратури от съдебния район, преценявайки професионалните качества на г-н Гешев, неговото желание и воля за утвърждаване на законността, дългогодишния му опит като магистрат – следовател и прокурор, както и кандидатурата му, която изцяло отговаря на изискванията, посочени в чл.170, ал.5 от Закона за съдебната власт, изразяваме своята подкрепа за избора му за главен прокурор на Република България.

Считаме, че издигнатата кандидатура на г-н Иван Гешев е правилният избор като прокурор от кариерата, който познава системата отвътре и за който може да се твърди, че ще се ползва с доверието на колегите си.

При своя избор не следва да се поддавате на политически или друг външен натиск, а правилно да приложите разпоредбите на Конституцията и Закона за съдебната власт.

 

07.08.2019г.

гр. Добрич                             

                                                                     С уважение: прокурори, следователи и

                                                                              служители от прокуратурите в

                                                                              Добричкия съдебен район


виж още ...