ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
1

 Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и необходимостта от предприемане на отговорни противоепидемични мерки, с цел предотвратяване на разпространението на коронавируса COVID 19 сред обществото, Прокуратурата на РБ Ви уведомява за следното:

С цел запазване на здравето на българските граждани  и осигуряване на нормална дейност на „Информационния център“ (бул. Витоша № 2, стая 79 – партер), бе извършена промяна на сайта на ПРБ, позволяваща на всички заинтересовани лица, чрез допълнително въведения бутон "Електронни услуги", да подават сигнали и заявления за издаване на удостоверения или получаване на информация по ЗДОИ по електронен път.

Призоваваме всеки потребител да използва въведените административни електронни услуги като потенциална мярка за намаляване на риска от разпространение на COVID 19.


виж още ...