Постигнати споразумения в района на ОП-Враца за незаконно държане на тютюн без бандерол
ju

Районна прокуратура - Бяла Слатина, сключи споразумение със защитата на обвиняемата Р. С. от същия град, за това, че на  08.10.2017 г.,  в дома си, е държала акцизни стоки, представляващи 94 броя прозрачни пакети с общо тегло 9,400 кг., съдържащи нарязан натурален /неароматизиран/ тютюн. Общата пазарна стойност на предмета на престъплението е 2326.50 лева. На пакетите нямало поставен български акцизен бандерол, като такъв се изисква по закон, съгласно чл. 28, ал.1  от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Със споразумението е постигнато съгласие, на обв. С. на основание чл. 234 ал. 1, пр. 2 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от НК да се наложи наказание в размер от 5 месеца „лишаване от свобода“, изпълнението на което се отлага за срок от 3 години.

Споразумението е одобрено в съдебно заседание на 06.03.2018 г.

На 02.03.2018г. Районна прокуратура - Козлодуй е внесла в съда споразумение, сключено със защитата с обв. Р. В. А.

В хода на разследваното е установено, че на 19.08.2017г.  в  с. Б., обл. Враца,  в едноетажна селскостопанска постройка, обвиняемата е държала три броя черни полиетиленови чувала с акцизни стоки - прозрачни пакети с общо тегло 16.700 кг, нарязан натурален /неароматизиран/ тютюн, на стойност 4133.25лв.

В съдебно заседание внесеното споразумение е одобрено от съда, като за извършеното престъпление на основание чл. 234, ал. 1 от НК, е определелено наказание четири месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал.1 НК, изпълнението му е отложено за срок три години.

Споразуменията имат характера на влязла в сила присъда.


виж още ...