Обвиняем за измама при продажба на наследствен имот в с. Остров е предаден на съд с акт на прокуратурата в гр. Оряхово
nh

Районна прокуратура – Оряхово е внесла в съда обвинителен акт срещу Ц.К. за извършено от него престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.

 До 2010 г. обвиняемият К. обитавал наследствен имот на ул. „Пейо Яворов“ в с. Остров, област Враца, представляващ жилище, навес с оградни стени, второстепенна сграда и дворно място. Другият наследник на недвижимия имот била А.П. До двамата били изпращани покани за доброволно поемане на задължения от банка, предоставила през 2008 г. кредит на баба им. Като обезпечение за връщането му бил направен залог върху пенсията на жената. След смъртта й през м. февруари 2013 г. плащането на задълженията по него били преустановени. Наследниците не предприели действия по погасяване на кредита на своята възходяща.

Междувременно имотът останал необитаем, а в края на 2014 г. обвиняемият Ц.К. го обявил за продан. По този повод с него се свързала негова братовчедка – М.И., която се намирала на работа в Австрия. Жената проявила интерес към закупуването на къщата с дворното място, за която К. поискал сумата от 1500 лева, заявявайки, че има още двама кандидат-купувачи. М.И. попитала „собственика“ дали притежава нотариален акт за имота, на което той й отговорил, че разполага само със скица и обещал да се снабди с нотариален акт. Впоследствие между двамата били проведени още няколко телефонни разговори.         

Съгласно постигнатата договорка, към началото на м. април 2015 г. М.И. превела на Ц.К., чрез системата за парични преводи „Western Union“, сумата в размер на 760 евро, с левова равностойност 1486,44 лева. Обвиняемият продължавал да уверява своята родственица, че всичко е наред и няма проблеми, но въпреки това не бил предприел каквито и да било действия по снабдяване с документите и книжата, нито уведомил другия съсобственик.

Няколко месеца по-късно М.И. пристигнала в с. Остров и потърсила обвиняемия К., за да изповядват сделката с недвижимия имот. Първоначално не успяла да го открие, а когато се срещнали той й заявил, че все още не е готов с документите. По предложение на Ц.К. двамата се консултирали с адвокат, който обяснил, че поради кредитно задължение на баба му банката може да потърси удовлетворение на вземането си като наложи възбрана върху имота и да продаде същия на търг. Освен това, за издаването на нотариален акт за собственост е било необходимо съгласието на всички наследници.

Поради възникналите усложнения, обвиняемият Ц.К. заявил на М.И., че се отказва от сделката, но я поканил при желание да обитава жилището без прехвърляне на собствеността по съответния ред. Пострадалата от действията му жена отказала категорично и пожелала да й бъдат върнати парите.

След като М.И. не получила от обвиняемия дадената от нея сума и не успяла да установи контакт с него, през м. септември 2017 г. депозирала жалба до Районна прокуратура – Оряхово. По случая било образувано досъдебно производство.

Междувременно в периода от 2016 г. до 2017 г. Ц.К. отново обявил въпросния имот за покупко-продажба или за отдаване под наем, в резултат на което успял да получи 1000 лева.

Предстои делото срещу обвиняемия К. за въвеждане в заблуждение с цел имотна облага да продължи в съда.


виж още ...