Людмила Рачева – говорител в Окръжна прокуратура Габрово и Вергил Богданов – завеждащ Окръжен следствен отдел при ОП Габрово с отличия от Главния прокурор
hy

Главният прокурор на Република България Сотир Цацаров награди Людмила Рачева  - говорител в Окръжна прокуратура – Габрово и Вергил Богданов – завеждащ Окръжен следствен отдел при ОП Габрово.

Грамотите на двамата отличени бяха връчени от  Надежда Желева - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово.

Людмила Рачева - прокурор в Районна прокуратура – Габрово, командирована в Окръжна прокуратура – Габрово  и изпълняващ функциите на говорител в ОП Габрово получи отличие „служебна благодарност“. Грамотата е за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения като прокурор и говорител на Окръжна прокуратура град Габрово.

Вергил Богданов е отличен със „служебна благодарност“ за постигнати високи професионални резултати на ръководения от него ОСО при Окръжна прокуратура град Габрово.

Заповедите на Главния прокурор са от 26.03.2018 г. и са   публикувани на ведомствения информационен сайт на Прокуратурата на  Р България.


виж още ...