Районна прокуратура – Стара Загора е наблюдавала 651 досъдебни производства за държане на наркотични вещества през 2023 г.

1 Март 2024 г.

Районна прокуратура-Стара Загора е наблюдавала общо 651 досъдебни производства за държане на наркотични вещества и техни аналози през 2023 г. Това става ясно от отчетния доклад на магистратите за 2023 г., който бе представен на годишното им събрание. В него е посочено още, че делата за този вид престъпления се увеличават в сравнение с предходните две години – 2022 г. и 2021 г.   

Прокурорите от РП-Стара Загора отчитат, че от наблюдаваните през 2023 г. общо 1078 бързи производства новообразувани са били 1076. Наблюдава се ясно изразена тенденция за увеличаване на техния брой. При тези производства се констатира добро и ефективно взаимодействие между разследващите органи и наблюдаващите прокурори, което води до широко прилагане на тази ускорена форма за провеждане на разследването по отношение на всички деяния, за които са били налице законовите предпоставки за това, е отбелязано в отчетния доклад.  

През 2023 г. в Районна прокуратура-Стара Загора са наблюдавани и 114 новообразувани досъдебни производства срещу лица, подпомагали чужди граждани да преминат незаконно през страната. За сравнение за 2022 г. те са били 78, а за 2021 - 11. Като приоритети за работата през 2024 г. магистратите от Районна прокуратура-Стара Загора определят срочното и качествено приключване на всички разследвания, които водят.