20 Септември 2023 г.

Заместник главният прокурор Мария Павлова: Сътрудничеството и обмяната на мнения е ключов фактор в борбата срещу домашното насилие

Сподели

Заместник главният прокурор Мария Павлова участва в конференция „Взаимодействие и координиран отговор на общността срещу домашното насилие”, организирана от Главна дирекция „Национална полиция“ на 20.09.2023 г.

Повод за провеждането на форума са последните изменения и допълнения в Закона за защита от домашното насилие от 11.09.2023 г. и създаването на Национален съвет по превенция и защита от домашно насилие, в който ще се включат представители на различни държавни органи, включително Прокуратурата на Република България и МВР.

„Прокурорите и следователите винаги са работили изключително мотивирано по случаите, свързани с домашно насилие и с насилие, основано на пола. За нас сътрудничеството и обмяната на мнения между различни организации и институции е ключов фактор в борбата с този вид престъпления“, заяви пред участниците заместник главният прокурор.

Мария Павлова подчерта, че фокусирането на вниманието върху различните форми на домашно насилие разкрива сложен социален феномен, изискващ комплексен подход, добра координация и ефективна съвместна работа.

„Създаването на Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие като специализиран постоянно действащ орган наред с останалите предвидени в закона мерки отговарят на нуждата от дефиниране на адекватни политики и сериозна мобилизация на институционалните ресурси за справяне с този изключително тежък за обществото проблем“, посочи Мария Павлова. Тя припомни, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов обяви нулева толерантност срещу престъпленията, извършени в условията на домашно насилие, и насилието, основано на пола, и подчерта, че усилията на прокуратурата са насочени не само към разкриване и наказване на подобен тип престъпления, но и към анализ и мерки за превенция на нарастващото ниво на агресия в българските домове.

На конференцията присъстваха представители на Министерството на правосъдието, на Министерството на образованието, на Министерството на труда и социалната политика, директори на областни дирекции на МВР и др.