Главният прокурор внесе искане за снемане на имунитета на народен представител от 49-ото Народно събрание

9 Юни 2023 г.

Главният прокурор на Република България внесе в деловодството на 49-ото Народно събрание искане за снемане на имунитета на народния представител Д.А. по предложение на Софийската градска прокуратура (СГП).

Искането е във връзка с досъдебно производство, образувано на 31.05.2023 г. В предложението се сочи, че към момента са налице доказателства за привличане на Д.А. в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 150, ал. 1 от НК.

На 12.04.2023 г. Д.А. е положил клетва като депутат и в това качество се явява лице с имунитет.

Съгласно разпоредбата на чл. 70 от Конституцията на Република България и съгласно чл. 136, ал.3, вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за възбуждане на наказателно преследване срещу народен представител е необходимо разрешение на Народното събрание или писменото съгласие на Д.А.