По обвинение на Окръжна прокуратура–Габрово горски инспектор е осъден за подкуп

31 Януари 2023 г.

С влязла в сила присъда на Габровски окръжен съд Цв.Н. е признат за виновен за това, че в периода от неустановена дата през периода април - май 2019 г. до 04.10.2019 г., в с. Томчевци общ. Трявна и на стария полигон в гр. Трявна, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – „главен специалист-горски инспектор“ към РДГ -Велико Търново, на два пъти приел дарове, които не му се следват - парични суми в общ размер 200 лева от управител на търговско дружество, за да не извърши действие по служба, като не състави акт за констатирано нарушение и за това, че не е извършил действия по служба – не е осъществил проверки на склад за дървен материал на дружеството.

За извършеното престъпление, квалифицирано по чл.301 ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК, на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година, чието изпълнение е било отложено за срок от 3 години, както и глоба в размер на 1000 лева.

Подсъдимият е бил лишен от право да заема държавна и обществена длъжност в областта на горското стопанство и да упражнява професия или дейност, свързана с контролни функции в системата на горското стопанство за срок от 1 година, считано от влизане на присъдата в сила. Подсъдимият е бил осъден и да заплати в полза на държавата паричната сума, представляваща равностойността на предмета на престъпление.