27 Май 2022 г.

Главният прокурор внесе в НС становище, с което не подкрепя внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Сподели

Главният прокурор изпрати до председателя на Комисията по земеделието, храните и горите в 47-ото Народно събрание (НС) Пламен Абровски отрицателно становище по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от народния представител Владислав Панев и група народни представители.

В становището се посочва, че законопроектът не може да бъде подкрепен поради липсата на минимума от правни съображения за неговата необходимост. Посочените от вносителите мотиви не съдържат убедителни аргументи относно причините, които налагат приемането му. Липсва изследване на съотношението между формулираните цели и очакваните резултати.

Вносителите са констатирали липсващото ясно разграничаване между индустриалния коноп (Cannabis Sativa L.) и марихуаната (Cannabis Indica), които са от едно семейство, но от различен вид. Те обаче не са разработили ясна дефиниция за разграничаването им. В същото време е предложено да има изключение и да се разреши цялостна преработка на растенията от вида Cannabis Sativa L. без ограничения в целта, за която могат да се използват добитите суровини.

В предложения законопроект не се предвижда възможност Министерството на здравеопазването  или друг орган чрез своята специализирана администрация да осъществява текущ или последващ контрол върху съдържанието и концентрацията на активно вещество в добитата продукция. Не е ясно как с предлаганите изменения ще се подобри ефикасността на държавните органи с оглед защитата на застрашените от разпространението на наркотични вещества обществени групи, като се има предвид, че действащата сега уредба е достатъчно ясна и детайлизирана.

Главният прокурор изразява отрицателно становище по внесения законопроект, тъй като съображенията на вносителите не са базирани на законодателна целесъобразност, а са изложени единствено декларативни твърдения за развитие на технологиите, иновациите, привличане на инвестиции и нови работни места.