17 Май 2022 г.

Прокурори от Районна прокуратура – Велико Търново с открит урок пред ученици в СУ „Емилиян Станев“

Сподели

Прокурори от Районна прокуратура–Велико Търново изнесоха открит урок пред ученици в СУ „Емилиян Станев“. Прокурор Калина Гроздева, прокурор Цонко Кръстев и младши прокурор Пламена Петкова запознаха учениците от пети клас с функциите на прокуратурата и представиха професията „прокурор“. Те разясниха какви са изискванията  да станат юристи.

Облечени в тоги прокурорите говориха за престъпленията, на които децата могат да бъдат жертви, и за опасностите при общуване в онлайн пространството. Беше им разяснено каква е дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и какви са наказанията, които се налагат на деца, които са извършили противообществени прояви или престъпления.

Учениците проявиха интерес как да реагират, ако станат свидетели или жертви на престъпление и какви са първите действия, които трябва да предприемат, ако това се случи в интернет пространството.

В края на урока децата имаха възможност да облекат прокурорските тоги и да се снимат с тях.