16 Май 2022 г.

По обвинение на Окръжна прокуратура – Габрово е постановена осъдителна присъда за извършено престъпление против данъчната система

Сподели

С присъда на Габровски окръжен съд Ц.Ч. от гр. Русе е призната за виновна в това, че през периода  1 август 2012 г. - 14 декември 2012 г., при условията на продължавано престъпление, като представляваща търговско дружество със седалище в гр. Дряново, упълномощена от управителя, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери – 560 658 лева, като затаила истина в подадени пред ТД на НАП справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС, непосочвайки реалното отчуждаване на доставени стоки с вътрешно-общностни придобивания в ЕС.

За извършеното престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2 предл. 2-ро във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК на подсъдимата е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 6 месеца, чието изпълнение е било отложено за срок от 3 години, както и глоба в размер на 1000 лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд-Велико Търново.