16 Май 2022 г.

Двама прокурори встъпиха в длъжност в Окръжна прокуратура-Плевен

Сподели

На 16.05.2022 година, след спечелен конкурс за повишаване, в Окръжна прокуратура-Плевен в длъжност встъпиха прокурорите Христо Петров Сурджийски и Христо Денчев Христов. Актовете им за встъпване бяха връчени от г-н Владимир Николов  - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, който им  пожела успешен професионален път.

На встъпването присъстваха г-н Пламен Петков - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен, магистрати и служители от Окръжа прокуратура - Плевен и ОСлО  град Плевен.

Прокурорите Христо Петров Сурджийски и Христо Денчев Христов са повишени на длъжността „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Плевен с Решение по Протокол №37/03.11.2021 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България.

Христо Петров Сурджийски работи в системата на Прокуратурата на Република България от 2002 година и има общо 21 години юридически стаж. Заема последователно длъжностите прокурор в Районна прокуратура- Плевен и зам. административен ръководител – зам. районен прокурор  на Районна  прокуратура – Плевен.

Христо Денчев Христов има общо 26 години юридически стаж. До момента е заемал длъжностите прокурор в Районна прокуратура-Сливен, административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен, изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-Нова Загора и зам. административен ръководител – зам. районен прокурор на Районна прокуратура-Сливен.