13 Май 2022 г.

XIII-та годишна среща на членовете на Мрежата NADAL: Сътрудничеството на прокурорските институции и партньорите им от ЕС е пътят към ефективно противодействие на престъпността

Сподели

Заместникът на главния прокурор при Върховна административна прокуратура Десислава Пиронева взе участие в XIII-та годишна среща на членовете на Мрежата на прокурорите или еквивалентни институции към върховните съдилища на държавите членки на ЕС /NADAL/. Тази година организатор на  срещата е главният прокурор на Австрия. Тя се провежда в сградата на Съдебната палата в гр. Виена от 11 до 13 май 2022 година.

Събитието бе открито от главния прокурор на Австрия проф. Франц Пльохл, председателя на Върховния съд на Австрия г-жа Елизабет Ловрек, федералния министър на правосъдието г-жа Алма Задич и президента на Международната асоциация на прокурорите. В своите приветствени слова те подчертаха, че тази работна среща е възможност за държавите да задълбочат вече установените традиции за ползотворно сътрудничество в рамките на Мрежата и да засилят обмена на информация в духа на доверието и професионализма.

Участници във форума са главни прокурори и ръководители на еквиваленти прокурорски институции на държавите членки на ЕС /Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Люксембург, Малта, Полша, Румъния, Словения, Испания, Швеция/ и главните прокурори на партньорски държави /Албания, Молдова, Лихтенщайн, Сърбия, Великобритания и Уелс/. На срещата присъстваха също европейският главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши и президентите на Международната асоциация на прокурорите и Евроджъст, представители на австрийските съд и прокуратура.

В първия ден от събитието основният акцент бе поставен върху съвместната работа на членовете на Мрежата NADAL с Европейската прокуратура. Европейският главен прокурор г-жа Кьовеши представи обобщение  на работата на Европейската прокуратура за едногодишния период от нейното създаване. Според г-жа Кьовеши Европейската прокуратура е доказала необходимостта от функционирането си - за кратък период е успяла да се утвърди като наднационална структура за сътрудничество в разследвания на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. Европейският главен прокурор отбеляза и необходимостта от преодоляване на проблеми, свързани с ефективното и ефикасно водене на разследвания от компетентността на Европейската прокуратура и предприемането на стъпки от страна на националните органи за създаване на нужните условия в държавите членки за обезпечаване работата на Европейската прокуратура.

Работната програма на тазгодишната среща на NADAL се концентрира основно върху заложените цели по време на XII-ата Годишна среща на членовете на Мрежата през 2019 г. в гр. Талин, Естония – разширяване на членовете в организацията чрез включването на повече заинтересовани страни, дискусия относно бъдещи инициативи за по-ефективно сътрудничество между прокурорските институции и преодоляване на предизвикателствата, произтичащи от различията в националните законодателства на държавите членки на ЕС. Участниците подчертаха, че основополагащо за постигане на тези цели е полагането на усилия на национално ниво за гарантиране независимостта, както на съдебната система като цяло, така и на прокурорите в частност, с оглед постигане на желаната ефективност и ефикасност в наказателното преследване.

На срещата в гр. Виена членовете на Мрежата NADAL подкрепиха инициативата на домакина - австрийския главен прокурор проф. Франц Пльохл, за изготвяне на декларация, с която да се изрази неодобрението на членовете на Мрежата към водените от страна на Русия военни действия на територията на Украйна. С подписания документ държавите членки на ЕС и техните партньори от Европа изразиха своята готовност за подпомагане работата на украинската прокуратура във воденото от институцията разследване за извършени престъпления в контекста на военния конфликт. 

Целта на Мрежата от прокурори или еквивалентни институции към върховните съдилища на държавите членки на ЕС е да създаде възможност за обмяна на опит между представители на висшите прокурори на държавите членки на Европейския съюз. За тази цел се провеждат редовни конференции за обсъждане на актуални въпроси на наказателното правосъдие от надрегионално значение.

Популярното име на Мрежата „NADAL“ е в чест на бившия френски главен прокурор и основател на Мрежата през 2008 г. във Виена, Австрия - г-н Жан-Луи Надал. По негова инициатива е проведена учредителна конференция на 6 февруари 2009 г. в Париж. За периода от създаването си в рамките на NADAL е изградено успешно сътрудничество между членовете на Мрежата в духа на европейските ценности и споделени цели за противодействие на престъпността и постигане на високо чувство на справедливост у европейските граждани.