26 Ноември 2021 г.

Заместник-главният прокурор Десислава Пиронева участва в 16-ата пленарна среща на Консултативния съвет на европейските прокурори в гр. Страсбург

Сподели

Заместник-главният прокурор при Върховна административна прокуратура Десислава Пиронева взе участие в 16-ата пленарна среща на Консултативния съвет на европейските прокурори (КСЕП), която се проведе в гр. Страсбург, Франция.

На пленарната среща беше обсъдено 16-ото становище на КСЕП, посветено на независимостта на прокурорите и прокуратурата, в светлината на решенията на Съда на Европейския съюз (СЕС), Европейския съд за защита на правата на човека (ЕСПЧ) и международните съдилища и последиците от актовете, свързани с тази независимост.  

По  време на обсъжданията Десислава Пиронева обърна внимание на бележките, направени от представителите на Прокуратурата на Република България (ПРБ) по отношение на 16-ото становище на КСЕП. „Изразихме подкрепа на възприетото от участниците становище, че независимостта на прокуратурата в светлината на решенията на международните съдилища и съобразена със спецификите на съответния статут на прокурорите, следва да се възприема по подобие на гарантираната на съдиите независимост“, каза Десислава Пиронева. Заместник-главният прокурор допълни, че „в хода на обсъжданията, свързани с механизми за гарантиране на тази независимост, съобразно нашия основен закон изяснихме, че политическият контрол върху прокурорите е недопустим и Конституцията на Република България съдържа изрични и абсолютни гаранции за това. Тези гаранции са залегнали и на законодателно ниво, от една страна, а от друга – независимостта на прокуратурата е потвърдена и с решения на Конституционния съд на РБ". 

Участниците в срещата на Консултативния съвет на европейските прокурори обмениха мнения относно актуалните развития на реформата на прокуратурите, в контекста на независимостта им в държавите-членки на Съвета на Европа. Обсъдени бяха темите на следващи форуми на КСЕП, сред които е и ролята на обвинението в опазването на околната среда.

Консултативният съвет на европейските прокурори е консултативен орган към Комитета на министрите на Съвета на Европа и е създаден с решение на заместник-министрите от 13 юли 2005 г. Ежегодно в съвета участват прокурори от 47-те държави членки на Съвета на Европа. През 2007 година е проведена първата среща на Консултативния съвет на европейските прокурори, в която и ПРБ участва.