11 Ноември 2021 г.

Ръководството на прокуратурата обсъди с представители на проекта „Рейнбоу Хъб“ необходимостта от законодателни реформи за преследване на престъпленията от омраза

Сподели

Главният прокурор на Република България Иван Гешев проведе работна среща с представители на „Рейнбоу Хъб“. В срещата от страна на прокуратурата участваха заместник-главните прокурори Даниела Машева, Красимира Филипова, Пламена Цветанова, говорителят на главния прокурор Сийка Милева, както и градският прокурор на София Илиана Кирилова.

С Глория Филипова, Мануела Попова, Лилия Драгоева и Димитър Богданов - представители на „Рейнбоу Хъб“, както и с адв. Силвия Петкова, ръководството на прокуратурата обсъди необходимостта от законодателни реформи за преследване на престъпленията от омраза.

Главният прокурор Иван Гешев информира представителите на „Рейнбоу Хъб“, че след конституирането на 47-ото Народно събрание, прокуратурата планира да представи пакет от експертни предложения за промени в Наказателния кодекс. Иван Гешев и представителите на ръководството на прокуратурата обсъдиха посегателствата и нападенията над представители на „Рейнбоу Хъб“, като бе подчертано, че подобни деяния, освен с криминален характер, са и несъвместими с принципите за защита на правата на човека в държава-членка на Европейския съюз.

Административният ръководител на Софийска градска прокуратура Илиана Кирилова изрази увереност в бързото приключване на разследването на нападението в „Рейнбоу Хъб“ - първият общностен ЛГБТИ център в България, управляван от фондация „ГЛАС“ и фондация „Билитис“. Ръководството на прокуратурата изрази готовността на институцията за бързи действия при други идентични случаи, с цел ограничаването на този вид престъпления, накърняващи основни демократични принципи в европейската общност.