21 Януари 2021 г.

Трима от обвиняемите по делото за опасни отпадъци признаха вината си и получиха присъди

Сподели

Днес, 21 януари 2021 г., Специализираният наказателен съд одобри споразумение, сключено между Специализираната прокуратура и трима от обвиняемите по досъдебно производство за опасни отпадъци.

В.Б., А.Е. и Г.С. признаха вината си, отказаха се от разглеждане на делото по общия ред и приеха осъдителни присъди. След одобрението на съда, споразумението има силата на влязла в сила присъда.

Изпълнителният директор на „Монбат Рисайклинг“ ЕАД - В.Б., е осъден на една година лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години, за това, че от февруари 2017 г. до 28 май 2020 г. в качеството си на длъжностно лице, е участвал в организираната престъпна група, ръководена от К.Ж. и А.Б.

За участие в престъпната група са осъдени и другите двама, подписали споразумението – собственикът на търговско дружество, получавало по договор отпадъци от „Монбат Рисайклинг“ – А.Е., и директорът на РИОСВ-Плевен – Г.С. Освен за участие в групата А.Е. е осъден за екологични и документни престъпления, а Г.С. и за длъжностни престъпления. Наложените им наказания са съответно:  2 години лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години, и 1 г. и 6 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок.

Наказателното производство по отношение на обвиняемите А.Б., П.Б. и още четири лица продължава.

Предстои внасяне на обвинителен акт по делото в Специализирания наказателен съд.