Говорителят на главния прокурор Сийка Милева: Прокуратурата счита, че от намерените и иззети 6778 предмети, имащи белезите на движими културни ценности, 6566 са незаконно притежавани от обвиняемия Божков

6 Октомври 2020 г.

Днес, 06.10.2020 г., говорителят на главния прокурор Сийка Милева, съобщи в специално изявление, че на 01.10.2020 г. са приключили действията по претърсване и изземване на вещите, имащи белезите на  движими културни ценности, в сградата на „НОВЕ ИНТЕРНАЛ“ ЕООД на ул. “Московска“ № 43 в гр. София. На посочения адрес се помещава музей „Васил Божков“ към фондация „Тракия“, като сградата се състои от сутерен, три етажа и подпокривно пространство, уточни прокурор Милева.

Говорителят на главния прокурор каза, че действията по претърсване и изземване са извършени във  връзка с образувано досъдебно производство, по което   Васил  Божков е привлечен към наказателна отговорност за ръководител на организирана престъпна група, създадена с цел престъпления против финансовата и данъчната системи.

„Действията по претърсване и изземване започнаха на 30.01.2020 г. с разрешение на Специализирания наказателен съд. Претърсването стартира с цялостен оглед, заснемане и условно номериране на всяко едно от  помещенията в сградата. Откритите предмети, носещи белезите  на движими културни ценности, бяха фотографирани в присъствието на  поемни лица, на управителя на „НОВЕ ИНТЕРНАЛ“ ЕООД,  упълномощени юристи и служители от фондация „Тракия“, експерти от Националния исторически музей (археолози  и  реставратори) и от Националната художествена галерия, както и представители на Министерството на културата. Достъпът на  разследващите органи до сградата и помещенията в нея по време на всички действия по разследването се осигуряваше от  служители на фондацията, които единствени разполагаха с ключ“, разказа Сийка Милева.

 „Намерените и иззети предмети, притежаващи признаци на движими културни ценности, са общо 6778 бр., а обвиняемият Божков е регистрирал по реда на Закона за културното наследство колекция от едва 212 артефакта, т.е. прокуратурата счита, че останалите  6566 бр. намерени предмети са незаконно притежавани от обвиняемия“, уточни прокурор Милева.

В хода на претърсването е установено, че повечето от предметите се съхраняват в нарушение  на всякакви правила и стандарти, като такива са откривани в кутии, кашони, найлонови торби и в насипно състояние. Върху голяма част от движимите вещи са открити замърсявания от земна маса, а върху  опаковките е намерен изписан ръкописен текст с означение на различни  географски области и населени места от територията на Република България, от които става ясно, че вероятно същите са били добити от иманяри в нарушение на закона, стана ясно от изявлението.

„Всички действия по разследването, свързани с изземването на  вещите, са извършени при стриктно спазване на процесуалните правила, както и на утвърдените международни практики за опаковане, транспортиране и съхранение на артефакти, с оглед максимално запазване на автентичността им“, увери говорителят на главния прокурор и добави, че всяка една иззета вещ е подробно описана, фотографирана и опакована от експертите и реставраторите.

„Следва да се отбележи, че съхранението и опазването на иззетите вещи, имащи белезите на движими културни ценности, е възложено на Национален исторически музей, Национална художествена галерия и Министерство на културата. С тяхната охрана са ангажирани компетентни служители от МВР, които използват целия технически потенциал за това“, каза още Сийка Милева.

„Изрично следва да се отбележи, че всеки един протокол, отразяващ последователността на действията по установяване и изземване на посочените в него вещи, е бил предявен и подписан от всички присъствали при съставянето му лица, включително и от представляващите фондация „Тракия“, на които е предоставян екземпляр“, добави тя.

Предстои да бъде назначена съдебно-археологическа експертиза по отношение на иззетите вещи, която ще бъде възложена на екип от международни експерти, с цел постигане на възможно най-пълно и безпристрастно експертно заключение.

„Налице са данни, че културно-историческата оценка на  регистрираните от обвиняемия  Васил Божков  212 броя предмети, е умишлено занижена. Същите са били оценени като движими паметници на културата, които не представляват национално богатство. В тази връзка по досъдебното  производство ще бъдат назначени съответните археологически експертизи на водещи международни експерти, които да изяснят културно-историческата и паричната им стойност. Ще се изследва и произхода на всяка една от тези вещи, за да се изясни дали същите са били  незаконно придобити“.

В заключение говорителят на главния прокурор заяви, че „ако се съберат достатъчно доказателства в тази насока, ще бъдат предприети съответните законови процедури по обявяването на колекцията „Васил Божков“ за  публична държавна собственост“.

Видео