30 Юли 2020 г.

Двадесет и четири лица са осъдените за периода 20.06.2020 година -30.07.2020 година за нарушаване на наложената им карантина по дела, наблюдавани от Районна прокуратура-Плевен

Сподели

За периода от 20.06.2020 година до 30.07.2020 година са осъдени още двадесет и четири лица по общо двадесет и три дела, наблюдавани от Районна прокуратура - гр. Плевен, за нарушаване на мерките въведени против разпространението на COVI-19.

Осемнадесет от осъдените лица са с наложени наказания пробация, а другите шест са с наказания лишаване от свобода и глоба.

Всички дела са приключили с одобрени споразумения, които имат последици на влезли в сила присъди.

До момента осъдените лица по дела наблюдавани от Районна прокуратура гр. Плевен са общо 56 на брой.

Досъдебните производства по чл. 355, ал. 2 от НК са под специален надзор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.