3 Юли 2020 г.

Обвиняема, нарушила противоепидемичните мерки е предадена на съд с акт на Софийска районна прокуратура

Сподели

Днес, 03.07.2020 г., Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу обвиняемата Александрина К. за това, че нарушила правила и мерки издадени против разпространението на заразителна болест по хората, като е била поставена под карантина за срок от 14 дни се е отклонила от карантината и деянието е извършено по време на пандемия и извънредно положение свързани със смъртни случаи - престъпление по чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

Днес, 03.07.2020 г., Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу обвиняемата Александрина К. за това, че нарушила правила и мерки издадени против разпространението на заразителна болест по хората, като е била поставена под карантина за срок от 14 дни се е отклонила от карантината и деянието е извършено по време на пандемия и извънредно положение свързани със смъртни случаи - престъпление по чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

На 04.05.2020 г. след влизането си на територията на Република България, Александрина К. е била поставена под карантина за срок от 14 дни на адрес в гр. София за времето от 04.05.2020 г. до 17.05.2020 г. Обвиняемата не е спазила срока на 14 дневната карантина в дома, които е посочила и се е отклонила от карантината. Тя е напуснала адреса, на които се изпълнявала карантината и е пребивавала на обществено място. С тези свои действия Александрина К. нарушила правила и мерки, установени със Заповед РД-01-265/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, съгласно която: „Всички лица, които влизат на територията на Република България се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание, издадено от директора на съответната РЗИ или оправомощено от него длъжностно лице“. На 15.05.2020 г. Александрина К. напуснала адреса, на който се изпълнявала карантината и отишла на Летище София, трасе Заминаване. Деянието е извършено в нарушение на противоепидемичните мерки и по време на пандемия и извънредна епидемична обстановка, обявена с решение на Министерски съвет на Република България, свързани със смъртни случаи.

Предстои наказателното производство срещу Александрина К. да продължи в съда.