3 Юли 2013 г.

По повод на извършена проверка

Сподели

На 28.06.2013 г., с разпореждане на главния прокурор, на Софийска градска прокуратура е било възложено извършването на проверка по публикувани в електронни медии предполагаеми разговори на членове на Висшия съдебен съвет и магистрати.

До настоящия момент е установено ...

На 28.06.2013 г., с разпореждане на главния прокурор, на Софийска градска прокуратура е било възложено извършването на проверка по публикувани в електронни медии предполагаеми разговори на членове на Висшия съдебен съвет и магистрати.

До настоящия момент е установено следното:

Публикуваните разговори са резултат от прилагане на специални разузнавателни средства, разрешени по предвидения в закона ред. Източник на информацията са експлоатирани СРС по отношение на магистрат, приложени по искане на ГДБОП и разрешени от председател на окръжен съд. На 19.04.2013г. веществените доказателствени средства са били изпратени от ГДБОП в СГП, по образувано в тази прокуратура досъдебно производство.

В хода на проверката е било установено наличие и на други оперативни дела, имащи отношение към лицата, визирани в разговорите. Въпросните оперативни дела са били водени от ГДБОП. Оперативните дела са изискани от и.д. председателя на ДАНС и след анализа им ще бъде взето решение за по-нататъшните действия на прокуратурата.