10 Май 2013 г.

Справка - Избори 2013

Сподели

Върховна касационна прокуратура Ви уведомява, че към 10.05.2013 г. (петък), по повод постъпили сигнали с твърдения за извършени престъпления против политическите права на граждани (чл. 167 – 169г НК), за цялата страна, са образувани предварителни проверки и досъдебни производства ...

Върховна касационна прокуратура Ви уведомява, че към 10.05.2013 г. (петък), по повод постъпили сигнали с твърдения за извършени престъпления против политическите права на граждани (чл. 167 – 169г НК), за цялата страна, са образувани предварителни проверки и досъдебни производства, както следва:

  1. Преписки общо 100 бр., от които 65 бр. са приключили с постановления за отказ да се образува досъдебно производство. По останалите 35 преписки предварителните проверки продължават.
  2. Досъдебни производства общо 28 бр., разследването по които е активно.

По 13 (тринадесет) досъдебни производства предмет на разследване е престъпна дейност, свеждаща се до организиране предлагането или даването на имотна облага с цел склоняване на лица да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат или партия.

По 2 (две) дела се разследва дейност по образуване и ръководене на група, поставила си за цел да извършва престъпления против политическите права на гражданите.