29 Април 2013 г.

Проверка на отдел „Инспекторат” при Върховна касационна прокуратура

Сподели

По повод на започналата от прокуратурата проверка, на 26.04.2013 г., относно публикувани в средствата за масова информация записи на разговори, за които се твърди, че са проведени между лицата Бойко Борисов, Мирослав Найденов и градския прокурор на София ...

По повод на започналата от прокуратурата проверка, на 26.04.2013 г., относно публикувани в средствата за масова информация записи на разговори, за които се твърди, че са проведени между лицата Бойко Борисов, Мирослав Найденов и градския прокурор на София Николай Кокинов, ПРБ уведомява за следното:

Проверката се извършва от отдел „Инспекторат” при Върховна касационна прокуратура (ВКП), предвид  наличието на данни за евентуално извършени престъпления против правосъдието и престъпления по служба, тъй като касае участие на магистрат.

В хода на проверката ще бъдат снети писмени обяснения от участниците в разговора, ще бъдат изготвени експертни справки за установяване автентичността на аудиозаписите, както и ще бъдат извършени действия за разкриване на лицето изпратило до медиите файловете със записите.