3 Април 2013 г.

Доклад за проведената проверка от отдел “Надзор за законност, защита на обществените интереси и правата на гражданите” към Върховна административна прокуратура в ДКЕВР

Сподели