25 Март 2013 г.

Делото „Димов и други срещу България"

Сподели

С решение на Европейския съд по правата на човека по делото „Димов и други срещу България" /влязло в сила на 06.02.2013 г. и получено във Върховната касационна прокуратура на 01.03.2013 г./ е установено нарушение на чл. 2 от ЕКЗПЧОС, което има съществено значение за делото. Съдът е приел, че е допуснато нарушение на задължението на българската държава да разследва ефективно обстоятелствата, при които Т.Т. от гр. Харманли е загубил живота си.

В изпълнение на задълженията си по НПК, главният прокурор е отправил искане до Върховния касационен съд за възобновяване на частно наказателно дело №11/2005 г. на Военен съд Пловдив и за отмянана постановеното по това дело определение, с което е потвърдено постановлението на Военноокръжна прокуратура Пловдив за прекратяване на наказателното производство, като делото се върне за допълнително разследване.