20 Февруари 2013 г.

В отговор на внесен сигнал

Сподели

На 11 февруари 2013 г. до Главния прокурор беше внесен сигнал от Председателя на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция ...

На 11 февруари 2013 г. до Главния прокурор беше внесен сигнал от Председателя на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата г-н Яне Янев. Сигналът съдържа твърдения за незаконосъобразни действия на прокурори при разследването и прекратяването на досъдебно производство водено срещу длъжностни лица от „НЕК“ ЕАД, както и твърдения за допуснати нарушения при разпределението на прокурорските преписки. След внасянето на сигнала са разпоредени и се извършват: служебна проверка относно законосъобразността на прокурорските актове и дисциплинарна проверка свързана със спазване на принципа на случаен избор на наблюдаващ прокурор.

Изнесените днес твърдения във в. „Телеграф“ и в.“Монитор“ за незаконосъобразни действия на Заместника на главния прокурор – г-жа Галина Тонева, се проверяват в хода на дисциплинарната проверка.

Прокуратурата ще уведоми своевременно за резултатите от двете проверки.