18 Февруари 2013 г.

Досъдебно производство изпратено по компетентност на Военно-окръжна прокуратура в гр. Пловдив

Сподели

Досъдебното производство, което Районна прокуратура гр. Харманли води с оглед престъпление по чл. 335 ал.2 вр. ал.1 НК -  за установяване причините за скъсване на стената на язовир край с. Иваново, вследствие на което беше причинено наводнение, предизвикало значителни ...

Досъдебното производство, което Районна прокуратура гр. Харманли води с оглед престъпление по чл. 335 ал.2 вр. ал.1 НК -  за установяване причините за скъсване на стената на язовир край с. Иваново, вследствие на което беше причинено наводнение, предизвикало значителни вреди и последва смъртта на 6 лица в с. Бисер и 2-е в с. Иваново беше изпратено по компетентност на Военно-окръжна прокуратура гр.Пловдив.

Според наблюдаващия прокурор от събраните доказателства  се налага промяната на подсъдността, тъй като към момента на наводнението управлението, стопанисването и поддържането на военния полигон – корпусен учебен център „Корен” е било възложено на Министерство на отбраната на Република България.

Хидросъоръжение язовир „Иваново” попада в границите на корпусен учебен център „Корен”, установени с постановление на Министерски съвет от 1961г., когато в управление на Министерството на отбраната  са били предоставени отчуждени 43418 дка. земи за изграждането на полигона. Оттогава хидросъоръжението се ползва от МО за провеждане на обучения по подводно кормуване и десантиране. За това е бил съставен и Акт за публична държавна собственост № 0567/23.04.2003г.

Съгласно чл.316 ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария (ЗОВСРБ), инфраструктурата на отбраната включва и недвижими имоти, обекти и съоръжения, предназначени за провеждане на военни учения, за изпитване на бойна техника и въоръжение, а това обхваща не  само правото на собственост, но и ограничените вещни права върху чужда вещ, включително и правото на управление. Следователно през цялото време – от 1961г. до момента на скъсването на язовирната стена на язовир „Иваново”, задължение на МО е било да поддържат стената и другите съоръженията в изправност.

Военно-окръжна прокуратура гр.Пловдив е компетентна да продължи разследването, при което да персонализира лицата от МО, ангажирани с управлението, стопанисването и поддържането на корпусен учебен център „Корен”, в чиито граници е включен и язовир „Иваново”.