25 Януари 2013 г.

Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт

Сподели

На 14 януари 2013 г. Софийската градска прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу народните представители Митхат Мехмед Табаков – бивш кмет на Община Дулово, и срещу Гюнай Хасан Сефер за документна измама, документни престъпления, а срещу Табаков – и ...

На 14 януари 2013 г. Софийската градска прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу народните представители Митхат Мехмед Табаков – бивш кмет на Община Дулово, и срещу Гюнай Хасан Сефер за документна измама, документни престъпления, а срещу Табаков – и за престъпление по служба.

Митхат Табаков и Гюнай Сафер са обвинени в това, че за времето от 09.05.2005 г. до 27.05.2005 г. в гр. Дулово и в гр. София, в съучастие като извършители, са използвали документи с невярно съдържание – Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към обект „Път ІV - с. Върбино” и Искане за плащане пред „Публични инвестиционни проекти” ЕАД – гр. София. По този начин Гюнай Сефер, като управляващ и представляващ „БУЛМЕКС” ЕООД – гр. Дулово, е получил без правно основание 90 609,16 лв. от „Публични инвестиционни проекти” ЕАД, с намерение да ги присвои. Документната измама е в особено големи размери и представлява особено тежък случай – престъпление по чл. 212, ал. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.ал. 1 НК.

Митхат Табаков и Гюнай Сафер са обвинени в това, че на 19.05.2005 г. в гр. Дулово, Митхат Табаков, като длъжностно лице – кмет на община Дулово, а Гюнай Сефер, като управител на фирма „БУЛМЕКС” ЕООД – гр. Дулово, в съучастие като извършители, са съставили официален документ с невярно съдържание, с цел да бъде използван този документ като доказателство. Документът е Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж на „Път ІV – с. Върбино”, в който удостоверили неверни обстоятелства и изявления: че след подробния преглед на строителната документация и оглед на строежа, неизпълнени и недобре извършени строително-монтажни работи не са установени и че строежът е изпълнен, съгласно одобрените инвестиционни проекти – престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

Отделно от посочените престъпления, извършени от Митхат Табаков и Гюнай Сафер в съучастие, на Митхат Табаков е повдигнато и обвинение за престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 НК.

Към месец май 2005 г. Митхат Табаков е бил кмет на Община Дулово и като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е имал задължения по финансово управление и контрол и спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност при извършване на делегираните от държавата дейности, охранявайки интересите на местната общност. Имал е задължение да ръководи цялата изпълнителна дейност на общината и да организира изпълнението на задачите, които произтичат от актовете на Министерския съвет. Митхат Табаков е имал и задължение, като възложител, да осъществи контрол за ефективното и икономичното разходване на средствата и да приеме актовете и другите отчетни документи за извършените дейности, в съответствие с утвърдените проекти, договорите и офертите на изпълнителите.

През месец май 2005 г. Митхат Табаков е нарушил посочените задължения, с цел да набави имотна облага, в размер на 90 609,16 лв., за фирма „БУЛМЕКС” ЕООД – гр. Дулово, с управител Гюнай Хасан Сефер, и от това са настъпили значителни вредни последици за община Дулово. Общината не е получила изпълнение по сключения договор за текущ ремонт на „Път ІV – с. Върбино” и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 НК.

Мярката за неотклонение на Митхат Табаков е „парична гаранция”, в размер на 3 000 лв.

Мярката за неотклонение на Гюнай Сафер е „парична гаранция”, в размер на 3 000 лв.