15 Март 2016 г.

По предложение на Окръжна прокуратура-Бургас, Административният съд в гр.Бургас отне в полза на държавата 200 719 лв., представляващи дължим ДДС от ЕООД “Инвест прим груп“ Бургас

Сподели

С Решение по НАХД №1230/2015 г. на Административен съд-Бургас, по предложение на Окръжна прокуратура-Бургас, е отнета в полза на държавата придобита имуществена облага в размер на 200 719 лв., представляващи дължим ДДС от ЕООД “Инвест прим груп“ Бургас. Дружеството е представлявано от Ива Цекова от гр.София.

С Решение по НАХД №1230/2015 г. на Административен съд-Бургас, по предложение на Окръжна прокуратура-Бургас, е отнета в полза на държавата придобита имуществена облага в размер на 200 719 лв., представляващи дължим ДДС от ЕООД “Инвест прим груп“ Бургас. Дружеството е представлявано от Ива Цекова от гр.София.

Тази административно-наказателна санкция по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, спрямо юридическото лице е наложена, т.к. същото се е обогатило в резултат на осъществена престъпна дейност на управляващия го.

С Присъда от 15.02.2016 г. Цекова е призната за виновна в извършването на престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната системи – престъпление по чл.255  ал.ІІІ вр. с ал.І т.2, т.6 и т.7 от НК.

Решението на Административен съд-Бургас подлежи на обжалване.