По обвинение на Софийска градска прокуратура трима подсъдими са осъдени с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за длъжностно присвояване на 360 000 лева от инкасо автомобил

21 Май 2024 г.

По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) трима подсъдими са окончателно признати за виновни за извършено в съучастие длъжностно присвояване на 360 000 лева от инкасо автомобил.

С присъда № 260004 от 18.09.2020 г. по н.о.х.д.  № 2669/2018 г. Софийски градски съд (СГС) e признал Я.Г., Е.К. и И.И. за виновни в това, че на 27.01.2017 г. около 21,30 ч. в София Я.Г. като извършител и охранител-инкасо, а Е.К. и И.И. като помагачи в особено тежък случай са присвоили сума в особено големи размери - 360 000 лева, собственост на търговско дружество, от паркиран в локалното платно на бул. „Цариградско шосе“ пред търговски център инкасо автомобил – престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2 НК (за първия подсъдим) и във вр. с чл. 20, ал. 4 НК (за останалите двама подсъдими).

СГС наложил на Я.Г. наказание 13 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване, както и конфискация на ½ от имуществото му – лек автомобил и специален автомобил.

На подсъдимата Е.К. СГС наложил наказание 10 години лишаване от свобода, търпими при строг режим и конфискация на ½ от имуществото ѝ – лек автомобил и недвижим имот.

На подсъдимия И.И. наложеното от СГС наказание е било 10 години лишаване от свобода, търпими при строг режим.

И на тримата подсъдими СГС наложил наказания лишаване от права – от право да заемат държавна или обществена длъжност, свързана с извършване на отчетническа и материално-отговорна дейност, както и лишаване от право да упражняват отчетническа и материално-отговорна дейност – за подсъдимия Я.Г. за срок от 13 години, а за другите двама подсъдими – за срок от по 10 години.

СГС признал Я.Г. за виновен и в това, че на 04.07.2017 г. в гр. София, кв. „Княжево“, държал огнестрелни оръжия и боеприпаси за огнестрелни оръжия без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл. 339, ал. 1 НК. За същото съдът му наложил наказание 2 години лишаване от свобода.

На основание чл. 23 НК СГС определил едно общо най-тежко наказание на Я.Г. – лишаване от свобода за срок от 13 години, към което присъединил конфискацията и лишаването от права.

Първоинстационната присъда е изменена от Софийски апелативен съд (САС) с Решение № 217 от 13.06.2023 г. по в.н.о.х.д. № 509/2021 г. САС не възприел квалификацията на случая като особено тежък (по смисъла на чл. 203, ал. 1 НК), поради което признал подсъдимите за виновни в извършването на по-леко наказуемото престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20 НК. Намалил наложените от СГС наказания лишаване от свобода на всеки от подсъдимите както следва: на Я.Г. – на 7, на  Е.К. – на 4 и на И.И. – на 5 години. Намалил и размера на определеното на основание чл. 23 НК общо наказание на Я.Г. от 13 на 7 години лишаване от свобода. Съответно на сниженото наказание лишаване от свобода намалил и срока на наказанията лишаване от права на Я.Г. и Е.К., а наказанието конфискация, наложено на подсъдимата Е.К. отменил. САС потвърдил присъдата на СГС в останалата ѝ част.

С решение №282 от 10.05.2024 г. по к. н. о. х. д. № 221/2024 г. Върховен касационен съд, Първо наказателно отделение, оставил в сила решението на САС по отношение на подсъдимия Я.Г. Изменил решението по отношение на другите двама подсъдими И.И. и Е.К., като намалил наказанията им съответно на 4 години лишаване от свобода и на 3 години лишаване от свобода. Отложил изпълнението на наказанието на Е.К. с изпитателен срок от 5 години.  

Присъдата е влязла в сила.

СГП незабавно предприе действия за привеждане в изпълнение на наложените наказания лишаване от свобода и лишаване от права.