И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов изпрати в Народното събрание доклад на РП-Враца с данни за уронващо престижа на съдебната власт поведение на член на Инспектората към ВСС

16 Май 2024 г.

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов изпрати до заместник председателя на 49-о Народно събрание Росица Кирова доклад на Районна прокуратура-Враца с данни за непристойно, срамно и силно уронващо престижа на съдебната власт поведение на Ал. Мумджиев - инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Народното събрание е сезирано с оглед правомощията му да избира и да освобождава от длъжност членовете на ИВСС.

Копие от доклада на Районна прокуратура-Враца е изпратено и до Теодора Точкова, главен инспектор в Инспектората към ВСС, както и до Висшия прокурорски съвет.