21 Ноември 2023 г.

Магистрат от Районна прокуратура – Русе изнесе обучителна лекция пред ученици от СУЕЕ „Св.Константин-Кирил Философ“ в гр. Русе

Сподели

Васил Господинов – прокурор в Районна прокуратура – Русе, изнесе лекция на тема „Детското насилие (агресията в училище). Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“ пред ученици от X клас на Средно училище по европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“ в гр. Русе.

По време на лекцията магистратът запозна учениците с правомощията на прокурора. Разясни им кои лица са наказателно отговорни и по какъв начин се определят наказанията, предвидени в НК, по отношение на непълнолетните извършители на престъпления. Прокурорът обясни на учениците какво представлява престъплението по чл. 325 от НК (хулиганство) и какви са разликите между него и административните нарушения по Указа за борба с дребното хулиганство и по Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Учениците бяха запознати и с конкретни казуси, по които се е произнасял ЕСПЧ.

Темата предизвика изключителен интерес сред учениците. Те поставиха актуални въпроси относно това къде е границата между мирния протест и хулиганските прояви по време на протест. Прокурор Господинов отговори на поставените въпроси на достъпен за учениците език и даде конкретни примери.

Лекцията е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е насочена към учениците с цел формиране на правна грамотност и култура, спазване на законите, ограничаване на негативните модели на поведение, изграждане на доверие в съдебната власт.

През учебната 2023/2024г. Районна прокуратура–Русе ще продължи да повишава правната култура на подрастващите с изнасянето на лекции в училищата и по други атрактивни теми и посрещане на ученици в сградата на Съдебната палата в гр. Русе.